Hướng dẫn đặt lịch hẹn với VFS Global để lấy sinh trắc học

Để lấy sinh trắc học bạn phải đặt lịch hẹn với VFS.

Bạn cần đăng ký tài khoản qua trang web:
https://www.vfsglobal.com/australia/vietnam/Schedule_an_appointment.html

 >> Chọn Please click here to book an appointment.


 >> chọn New User

>> điền đầy đủ các thông tin yêu cầu
>> chọn Submit
Sau đó, bạn sẽ nhận được email để kích hoạt tài khoản.

Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo xong


Chọn nơi đặt lịch hẹn để lấy sinh trắc học:
- Australia Visa application center- Ho Chi Minh City
- Australia Visa application center- Hanoi
- Australia Visa application center- Da Nang


Tạo thông tin người cần đặt lịch hẹn: (một nhóm được tối đa 5 người )

Chọn Add Application


Điền thông tin như yêu cầu:

Kiểm tra thông tin đã điền xong:
Chọn Continue để đến bước chọn ngày đặt lịch hẹn lên VFS lấy sinh trắc học

Chọn ngày giờ đặt lịch hẹn
Sau khi chọn xong  >> chọn Confirm

 Chọn vào Yes, I agree.... > chọn Close

Sau khi đặt lịch hẹn xong, bạn sẽ nhận email kèm theo 1 file đính kèm sau:

Khi đi lấy sinh trắc học, bạn mang theo những giấy tờ sau đến VFS Úc (địa chỉ như trong lịch hẹn):
- Hộ chiếu gốc
- In file IMMI s257A (s40) Requirement to Provide PIDs
- In giấy đặt lịch hẹn lên VFS Global Australia
- Tiền 478.000đ/người

Giấy xác nhận đã lấy sinh trắc học:
Bạn có thể bổ sung giấy xác nhận sinh trắc học này vào hồ sơ của mình (không làm bước này cũng không sao):


>> Application home >> Attach Documents >> Other Documents.
Mục Description điền 'Biometrics'.
Sau đó upload file Giấy xác nhận đã lấy sinh trắc học và Biên lai thu phí.
Chọn I confirm I provided information as requested >> Confirm

Lúc này trạng thái hồ sơ của bạn đang “Initial assessment” sẽ chuyển sang “Further assessment”.

Thời gian xử lý hồ sơ thường từ 18 đến 28 ngày.
- Nếu bạn nhận được email IMMI Grant Notification…pdf : xin chúc mừng bạn đã đậu visa Úc. Bạn chỉ việc in file này ra kẹp vào hộ chiếu và chuẩn bị lên đường.
- Nếu bạn nhận IMMI Refusal Notification with Decision Record : là email từ chối cấp visa và kèm theo file lý do từ chối.


Chúc các bạn xin visa Úc gặp nhiều may mắn.

0 Nhận xét