Cập nhật xin visa du lịch Canada mới nhất trên IRCC Portal 2023

Năm 2023 chính phủ Canada có những thay đổi về quy trình xin visa. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình đến Canada, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để chuẩn bị hồ sơ xin visa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn vào đường dẫn sau đây để lấy invitation code :

https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal

- Nhập địa chỉ email của bạn

- Xác nhận email

- Sau đó ấn vào “Get invitation code

  Sau khi ấn vào Get invitation code sẽ hiện ra trang này:

 

 Bạn sẽ ấn vào “ Continue to the IRCC Portal sign-up page” để đăng ký tài khoản như bên dưới:

Với các thông tin:

- Invite code

- Email: Địa chỉ email

- Password: Mật khẩu ( ít nhất 8 ký tự, không nhiều hơn 15 ký tự, phải bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường, ký tự đặc biệt và số)

- Surname/last name: Họ  ( ví dụ: NGUYEN)

- First name: Tên lót + Tên ( ví dụ: THI A)


 


 

- Select telephone ( nếu bạn đang ở Canada/US thì chọn vào ô Canada/US, nếu ở nước khác chọn vào Other

Nếu chọn “Other” sẽ hiện ra như ở dưới :


Sau khi hoàn thành thì ấn vào Sign up sẽ hiện ra 1 trang như ở dưới :


 

Bạn sẽ nhận được 1 email như sau:

Điền địa chỉ email và code :


 Sau khi điền code được gửi vào email và ấn “Confirm  sẽ ra 1 trang như ở dưới

 Nhập lại email và mật khẩu mới tạo và ấn “Sign in

Sau khi ấn Sign in sẽ ra 1 trang chọn “I accept” để tiếp tục

 


 Chọn Apply for a visitor visa, transit visa or a study permit


 Click vào ô “ I acknowledge that….” Sau đó ấn Start application là bạn có thể bắt đầu điền đơn

 


 

0 Nhận xét